Dostawa błon RTG, odczynników oraz kopert do zdjęć RTG
(dodano: 01.10.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • dodatek 2 – załącznik cenowy - pobierz
 • dodatek 3 – opis przedmiotu – zestawienie wymaganych parametrów - pobierz
 • dodatek 4 – wzór oświadczenia - pobierz
 • dodatek 5 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • dodatek 6 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 04.10.2018r. - pobierz
 • dodatek 2 - załącznik cenowy po zmianie 04.10.18 - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 08.10.2018 - pobierz

 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej.
(dodano: 18.09.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 24.09.2018r. - pobierz
 • Przedłużenie terminu składania ofert 01.10.2018 - pobierz
 • Przedłużenie terminu składania ofert II 08.10.2018 - pobierz
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 08.10.2018 - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 15.10.2018r. - pobierz

 Świadczenie usług informatycznych, w tym pełnienie funkcji IOD i ASI.
(dodano: 27.08.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia - pobierz

 Świadczenie usług informatycznych, w tym pełnienie funkcji IOD i ASI
(dodano: 13.08.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 17.08.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 27.08.2018r. - pobierz

 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego.
(dodano: 06.08.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Informacje:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 27.08.23018r. - pobierz

 Dostawa materiałów opatrunkowych.
(dodano: 30.07.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 06.08.2018r. - pobierz
 • Dodatek 2 – załącznik cenowy po zmianie 06.08.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 27.08.23018r. - pobierz

 Usługa utrzymania czystości w budynku Przychodni
(dodano: 11.06.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wykaz środków - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
 • Dodatek 5 – opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 18.06.2018r. - pobierz
 • dodatek 5 – wzór umowy po zmianie 18.06.2018 - pobierz
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 02.07.2018r. - pobierz

 Dostawa materiałów szewnych (powtórka postępowania)
(dodano: 28.05.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 01.06.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 11.06.2018r. - pobierz

 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
(dodano: 17.05.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 22.05.2018r. - pobierz
 • dodatek 2 - załącznik cenowy po zmianie 22.05.2018r.. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 28.05.2018r. - pobierz