Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim
 
 Świadczenie usług informatycznych, w tym pełnienie funkcji IOD i ASI
(dodano: 13.08.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 17.08.2018r. - pobierz

 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego.
(dodano: 06.08.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz

 Dostawa materiałów opatrunkowych.
(dodano: 30.07.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 06.08.2018r. - pobierz
 • Dodatek 2 – załącznik cenowy po zmianie 06.08.2018r. - pobierz

 Usługa utrzymania czystości w budynku Przychodni
(dodano: 11.06.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wykaz środków - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
 • Dodatek 5 – opis przedmiotu zamówienia - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 18.06.2018r. - pobierz
 • dodatek 5 – wzór umowy po zmianie 18.06.2018 - pobierz
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 02.07.2018r. - pobierz

 Dostawa materiałów szewnych (powtórka postępowania)
(dodano: 28.05.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 01.06.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 11.06.2018r. - pobierz

 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
(dodano: 17.05.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 22.05.2018r. - pobierz
 • dodatek 2 - załącznik cenowy po zmianie 22.05.2018r.. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 28.05.2018r. - pobierz

 Dostawa materiałów do sterylizacji.
(dodano: 17.05.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 22.05.2018r. - pobierz
 • dodatek 2 - załącznik cenowy po zmianie 22.05.2018r.. - pobierz
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 28.05.2018r. - pobierz
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia (2) 28.05.2018r. - pobierz
 • dodatek 2 – załącznik cenowy po zmianie 28.05.2018 - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 11.06.2018r. - pobierz

 Dostawa materiałów szewnych
(dodano: 17.05.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 22.05.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.05.2018r. - pobierz

 Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
(dodano: 26.03.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pelnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz

Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 29.03.2018 - pobierz
 • dodatek 2 - załącznik cenowy po zmianie 29.03.2018 - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

 Dostawa artykułów papierniczo-biurowych
(dodano: 12.03.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz

Dodatkowe pliki do pobrania:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 14.03.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 19.03.2018r. - pobierz

 Dostawa środków do dezynfekcji.
(dodano: 05.03.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz

Dodatkowe pliki do pobrania:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 08.03.2018r. - pobierz
 • dodatek 2 - załącznik cenowy po zmianie 08.03.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 12.03.2018r. - pobierz

 Dostawa aparatu ultrasonograficznego z dwiema głowicami oraz kolorowym Dopplerem.
(dodano: 22.02.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – opis przedmiotu zamówienia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz

pliki do pobrania:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 26.02.2018r. - pobierz
 • dodatek 3 – opis przedmiotu zamówienia po zmianach 26.02.2018r. - pobierz
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia II 26.02.2018r. - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu oferty 05.03.2018r. - pobierz

 Dostawa materiałów stomatologicznych
(dodano: 21.02.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 5 – wzór umowy - pobierz

Pliki do pobrania:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 12.03.2018r. - pobierz

 Dostawa środków czystości.
(dodano: 19.02.2018)
Dokumenty do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz
 • Dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Dodatek 2 - Załącznik cenowy - pobierz
 • Dodatek 3 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • Dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz