Usługa w zakresie wykonania badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.
(dodano: 03.09.2019)
Pliki do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty 03.09.2019 - pobierz
 • dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • dodatek 2 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • dodatek 3 – wzór umowy - pobierz

 Usługa w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń zlokalizowanych w kotłowni gazowej w budynku przy ul. Dworcowej 4 i Dworcowej 13 w Gorzowie Wlkp.
(dodano: 26.08.2019)
Pliki do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty 26.08.2019 - pobierz
 • dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • dodatek 2 – wzór załącznika cenowego - pobierz
 • dodatek 3 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
 • dodatek 5 – schemat technologiczny – kotłownia gazowa – Dworcowa 4. - pobierz
 • dodatek 6 – rzut kotłowni gazowej, Dworcowa 4. - pobierz
Informacje:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 23.09.2019 - pobierz

 Dostawa drobnego sprzętu ginekologicznego.
(dodano: 27.05.2019)
Pliki do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • dodatek 2 – załącznik cenowy - pobierz
 • dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe informacje:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 03.06.2019r - pobierz

 Dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego.
(dodano: 20.05.2019)
Pliki do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • dodatek 2 – załącznik cenowy - pobierz
 • dodatek 3 – wzór oświadczenia - pobierz
 • dodatek 4 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • dodatek 5 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe informacje:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 23.05.2019 - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 03.06.2019r. - pobierz

 Usługa w zakresie całodobowego monitoringu obiektów Zamawiającego wraz z konserwacją systemów monitorowania.
(dodano: 20.05.2019)
Pliki do pobrania:
 • Zaproszenie do złożenia oferty. - pobierz
 • dodatek 1 – wzór formularza ofertowego - pobierz
 • dodatek 2 – załącznik cenowy - pobierz
 • dodatek 3 – wzór pełnomocnictwa - pobierz
 • dodatek 4 – wzór umowy - pobierz
Dodatkowe materiały:
 • Wyjaśnienia treści Zaproszenia 23.05.2019 - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty 03.06.2019r. - pobierz