OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
(dodano: 18.11.2019)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą: 66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 13 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na lata 2020-2022
(do pobrania: dokumentacja)

 Piątkowe spotkania ze zdrowiem
(dodano: 30.09.2019)
W dniu 27 września 2019 Przychodnia Dworcowa i Laboratorium Alab przygotowały akcję bezpłatnego badania przeciwciał HCV i badania poziomu glukozy w krwi...Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wykonano około 100 badań...
Klauzula RODO

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
(dodano: 04.09.2019)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą: 66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 13 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na lata 2019-2021 na: Świadczenia zdrowotne realizowane - ortopedii i traumatologii narządu ruchu
(do pobrania: dokumentacja)

 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
(dodano: 03.09.2019)
Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych Poradnia Ortopedyczna Marcel Saleh od 02.09.2019 r. do 30.09.2019 r. (szkolenie specjalizacyjne)

 Piknikach Zdrowia I Profilaktyki
(dodano: 25.07.2019)
SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" aktywnie uczestniczyła w Piknikach Zdrowia I Profilaktyki w organizowanych przez Urząd Marszałkowski pod patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.Pikniki odbyły się w dniach: 9 czerwca w Gorzowie Wlkp. - Park Róż, 16 czerwca Drzonków/Zielona Góra oraz 21 lipca w Santoku. Przygotowano kolorowe stanowisko edukacyjno - diagnostyczne, gdzie można było wykonać badania typu pomiar glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz porozmawiać na temat zdrowia ciała i duszy. Pikniki jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem, ogólnie wykonano ok. 1000 badań. W konkursie na temat profilaktyki chorób nowotworowych wzięły udział zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę rzeczową.

 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
(dodano: 25.07.2019)
Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych Poradnia Chirurgii K.Szlęzak w dniach: 29, 31.07.2019 r. i 05, 07.08.2019 r.

 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
(dodano: 22.07.2019)
Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych Poradnia medycyny sportowej P.Kubala w dniach 31.07.2019 r., oraz 01,14,21,22.08.2019 r..

 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych Poradnia:
(dodano: 22.07.2019)
Diabetologii I.Pestrowicz w dniach od 29.07-29.08.2019 r., Leczenia uzależnień i PZP A.Chrzuszcz w dniach 18.07.2019 r. i 23.07.2019 r., Okulistyczna A.Grabowska w dniu 23.07.2019 r..

 SPZOZ “Przychodnia Dworcowa” zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
(dodano: 15.07.2019)
SPZOZ “Przychodnia Dworcowa” zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
wymagane kwalifikacje:
1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.
Zainteresowani pracą Lekarze mogą składać swoje oferty w sekretariacie – budynek ul.Dworcowa 13.

 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
(dodano: 15.07.2019)
Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych Poradnia Medycyny Sportowej P.Kubala w dniach 24 i 25.07.2019 r..

 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
(dodano: 15.07.2019)
Podstawowej Opieki Zdrowotnej S.Świerszcz w dniach 05.08.2019 r. do 16.08.2019 r., Zdrowia Psychicznego L.Wywiał w okresie od 09-20.09.2019 r..

 Regulamin Organizacyjny.
(dodano: 15.07.2019)
.
 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
(dodano: 15.07.2019)
Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych Poradnia POZ T.Miałkowski w dniach 31.07.2019 r. do 07.08.2019 r..

 Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
(dodano: 13.05.2019)
Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych Poradnia Ortopedyczna M.Saleh w dniu 10.05.2019 r..

 Konkurs
(dodano: 08.05.2019)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą: 66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Dworcowa 13 ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na lata 2019-2021 na:

1. Kardiologii
wymagane kwalifikacje:
1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii hipertensjologii, albo
3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.
Liczba jednostek rozliczeniowych w zakresie kardiologii:
od 01.01.2019 - do 31.12.2019 r. - 16752 pkt
Cena jednostkowa za punkt: 0,99
Liczba jednostek rozliczeniowych w zakresie kardiologii świadczenia pierwszorazowe:
od 01.01.2019 - do 31.12.2019 r. - 24156 pkt
Cena jednostkowa za punkt: 0,99
2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert, tj. w Gorzowie Wlkp. ul. Dworcowa 4.
Świadczenia z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej będą realizowane 3 x w tygodniu przez 4 godziny.
1. Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje o przedmiocie konkursu uzyskać można w siedzibie Udzielającego zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” Gorzów Wlkp. ul. Dworcowa 13, tel 95- 7392954.
2. Oferty należy składać w sekretariacie lub na adres wskazany w punkcie 1 do dnia 31 maja 2019 roku.
3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 03 czerwiec 2019 roku, godz. 9.00 w SPZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. ul. Dworcowa 13, w Sekcji Kadr .
4. Ogłoszenie rozstrzygnięciu konkursu ofert nastąpi dnia 03 czerwiec 2019 roku. Zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie pisemnej oferty, a ponadto :
1) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (uwierzytelnione kserokopie),
2) udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Udzielający zamówienia kierował się będzie następującymi kryteriami:
a) cena,
b) kompletność dokumentacji potwierdzającej spełnienie stawianych wymogów.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub/i przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 Rekrutacja Rejestratorka medyczna
(dodano: 13.03.2019)
1) Praca Rejestratorka medyczna - Umowa o pracę
Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będą należały m.in.:
1) Rejestracja pacjentów poprzez bieżącą obsługę programu komputerowego do wszystkich poradni Jednostki.
2) Obsługa osobista i telefoniczna pacjentów przychodni, udzielanie informacji dotyczących kolejek i terminów przyjęć do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów.
3) Przygotowywanie kartotek pacjentów z wypisaniem dokładnych danych, adresu zamieszkania, miejsca pracy, ubezpieczenia, nr PESEL.
4) Zapoznanie pacjenta i podpisaniem przez niego oświadczenia o udzielaniu informacji o stanie jego zdrowia i wydawaniu kopii historii choroby.
5) Gromadzenie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej.
6) Przygotowywanie informacji źródłowych do sprawozdań medycznych.
7) Zamawianie materiałów biurowych potrzebnych do pracy w rejestracji i złożenie tego zamówienia do 10 każdego miesiąca u Pielęgniarki koordynującej.
8) Rejestratorka medyczna powinna oddziałowywać emocjonalnie na pacjenta, aby odczuwał, że jest przedmiotem rzeczywistego zainteresowania, troski oraz bezinteresownej życzliwości.
9) Rejestratorka medyczna zobowiązana jest do utrzymania tajemnicy służbowej i zawodowej.
10) Obsługiwanie kasy fiskalnej i przyjmowanie wpłat od osób fizycznych.
11) Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora placówki

Wymagania:
wykształcenie średnie, obsługa urządzeń biurowych, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista;

Oferujemy:
Stabilną pracę na umowę o pracę od poniedziałku do piątku.
Przyjazne środowisko pracy
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski ulica Dworcowa 4

Oferty prosimy składać do 08 kwietnia 2019 r. w sekretariacie – budynek ul.Dworcowa 13

2) SPZOZ “Przychodnia Dworcowa” zatrudni lekarzy kilku specjalności. W placówce, pracę mogą, od zaraz, otrzymać specjaliści w dziedzinie:
okulistyki,
stomatologii,
medycyny rodzinnej.
Zainteresowani pracą Lekarze mogą składać swoje oferty w sekretariacie – budynek ul.Dworcowa 13.

 Biała Sobota
(dodano: 31.01.2019)
SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. w dniu 09.02.2019 roku od godz. 9.00. do 12.00, organizuje akcję pod hasłem Biała Sobota "Weź się zbadaj - cytologia" . Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne, konsultacje ginekologa.

 Rejestratorka medyczna - Umowa o pracę.
(dodano: 14.01.2019)
Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będą należały m.in.:
1) Rejestracja pacjentów poprzez bieżącą obsługę programu komputerowego do wszystkich poradni Jednostki.
2) Obsługa osobista i telefoniczna pacjentów przychodni, udzielanie informacji dotyczących kolejek i terminów przyjęć do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów.
3) Przygotowywanie kartotek pacjentów z wypisaniem dokładnych danych, adresu zamieszkania, miejsca pracy, ubezpieczenia, nr PESEL.
4) Zapoznanie pacjenta i podpisaniem przez niego oświadczenia o udzielaniu informacji o stanie jego zdrowia i wydawaniu kopii historii choroby.
5) Gromadzenie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej.
6) Przygotowywanie informacji źródłowych do sprawozdań medycznych.
7) Zamawianie materiałów biurowych potrzebnych do pracy w rejestracji i złożenie tego zamówienia do 10 każdego miesiąca u Pielęgniarki koordynującej.
8) Rejestratorka medyczna powinna oddziałowywać emocjonalnie na pacjenta, aby odczuwał, że jest przedmiotem rzeczywistego zainteresowania, troski oraz bezinteresownej życzliwości.
9) Rejestratorka medyczna zobowiązana jest do utrzymania tajemnicy służbowej i zawodowej.
10) Obsługiwanie kasy fiskalnej i przyjmowanie wpłat od osób fizycznych.
11) Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora placówki

Wymagania:
wykształcenie średnie, obsługa urządzeń biurowych, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista;

Oferujemy:
Stabilną pracę na umowę o pracę od poniedziałku do piątku.
Przyjazne środowisko pracy
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski ulica Dworcowa 4

Oferty prosimy składać do 31 stycznia 2019 r. w sekretariacie – budynek ul.Dworcowa 13
SPZOZ "Przychodnia Dworcowa"
Dział Kadr i Płac
Beata Kurosz

 Jaki dokument uprawnia do korzystania z dodatkowych uprawnień.
(dodano: 23.12.2018)
INFORMACJA - pobierz

 Biała Sobota
(dodano: 29.11.2018)
SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. w dniu 01.12.2018 roku od godz. 11.00. do 14.00, organizuje akcję pod hasłem "Biała Sobota". Prawdziwi mężczyźni badań się nie boją. Zapraszamy na bezpłatne badania oraz porady i konsultacje.

INFORMACJA - pobierz

 Piknik Zdrowia.
(dodano: 17.09.2018)
Tłumy Lubuszan na Pikniku Zdrowia i Profilaktyki w Drezdenku. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się także Kongres Kobiet. Do kongresowej kawiarenki przybyły panie z całego powiatu. Przekonywały, że można być silną i aktywną w każdym wieku. Dyskutowano również o sytuacji cudzoziemek w Polsce i problemie opieki nad niepełnosprawnymi podopiecznymi. Pikniki i kongresy odbywają się pod patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak. Piknik Zdrowia
• Stoiska szpitali z: Gorzowa Wlkp. i Drezdenka oraz jednostek ochrony zdrowia z Gorzowa (Przychodnia Dworcowa, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Ośrodek Adopcyjny), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku
• Pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary poziomu cukru, konsultacje dotyczące chorób zawodowych, badanie składu masy ciała, strefa treningu z trenerem fitness, masaż lecznicy, porady dietetyka, aerobic pod chmurką
• Krwiobus
• Promocja projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom”
• Pokazy i występy artystyczne
• Występ lokalnych zespołów na scenie
• Występy młodych talentów
• Fitness pod chmurką
Warsztaty • Punkt informacji o funduszach europejskich
• Warsztaty kosmetyczne
• Warsztaty z trenerem personalnym
• Kobieta w mediach społecznościowych
• skuteczna promocja projektów unijnych (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube)
Strefa zdrowia i urody • Warsztaty kosmetyczne
• Masaże i maseczki na twarz i dłonie, porady kosmetyczne, darmowy makijaż Strefa zabawy i sportu
• Konkurencje dla dzieci, bańki mydlane, piasek kinetyczny,
• malowanie buziek
• Konkurs wiedzy o zdrowiu dla dzieci z nagrodami
• Zdrowe warsztaty plastyczne dla dzieci
• „Mała Galeria” prac dzieci
• Konkurencje sportowe dla dzieci i młodzieży
• Łowienie rybek i dmuchańce
• Pamiątkowe piny


 Zadbali o serce.
(dodano: 11.09.2018)
Za nami kolejna profilaktyczna akcja marszałkowskiej jednostki ochrony zdrowia - tym razem w Gorzowie Wlkp. Tamtejsza "Przychodnia Dworcowa" zorganizowała bezpłatne badania dla osób chcących zadbać o swoje serce i sprawdzić jego kondycję. 7 września można było za darmo wykonać m.in. EKG i skonsultować swój stan zdrowia ze specjalistami. Wszystko z okazji przypadającego we wrześniu Światowego Dnia Serca.
Podczas akcji pielęgniarki z gorzowskiej przychodni wykonywały mierzenie ciśnienia tętniczego. Można było także za darmo i bez kolejek skorzystać z badania EKG. Jak podkreśla pielęgniarka Krystyna Macierzewska - Wojnarowska, ważne jest, by pacjenci mieli świadomość jak tryb życia ma wpływ na pracę serca. - Warto codziennie o poranku powiedzieć " Kocham Cię moje serce" i zachować dystans do codziennych stresów, bo przecież zdrowie jest najważniejsze - podkreśla. Pani Anna z Gorzowa usłyszała o akcji z mediów, przyszła skonsultować skoki ciśnienia, które ostatnio obserwuje. - Dobrze, że można za darmo takie badanie wykonać i panie podpowiadają, gdzie się zgłosić dalej, gdzie konsultować. Powinno być więcej takich akcji.
"Kocham Cię moje serce" to kolejna profilaktyczna akcja przychodni w tym roku, w jej gmachu odbywały się także m.in. białe soboty i akcje badań dla kobiet. Kadrę medyczną przychodni można także spotkać podczas marszałkowskich pikników zdrowia.

 Kocham Cie moje serce ...
(dodano: 03.09.2018)
W dniu 7 września 2018 roku w godzinach 12.00 - 15.00 w budynku Przychodni Dworcowej odbędzie się akcja "Kocham Cie moje serce".

BEZPŁATNE BADANIA
- BADANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
- BADANIE EKG

 Sportowe pożegnanie wakacji
(dodano: 28.08.2018)
"Sportowe pożegnanie wakacji" impreza zorganizowana przez p.Halinę Kunicką na błoniach nadwarcianskich w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 25.08.2028.Przedstawiciel SPZOZ"PRZYCHODNIA DWORCOWA" uczestniczył w imprezie ...na stoisku edukacyjno-diagnostycznym mierzono ciśnienie tętnicze i wykonywano pomiary cukru w krwi, rozdawano ulotki i broszury promujące zdrowy styl życia...

 Rejestratorka medyczna - Umowa o pracę
(dodano: 27.07.2018)
Praca Rejestratorka medyczna - Umowa o pracę Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będą należały m.in.: 1) Rejestracja pacjentów poprzez bieżącą obsługę programu komputerowego do wszystkich poradni Jednostki. 2) Obsługa osobista i telefoniczna pacjentów przychodni, udzielanie informacji dotyczących kolejek i terminów przyjęć do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów. 3) Przygotowywanie kartotek pacjentów z wypisaniem dokładnych danych, adresu zamieszkania, miejsca pracy, ubezpieczenia, nr PESEL. 4) Zapoznanie pacjenta i podpisaniem przez niego oświadczenia o udzielaniu informacji o stanie jego zdrowia i wydawaniu kopii historii choroby. 5) Gromadzenie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej. 6) Przygotowywanie informacji źródłowych do sprawozdań medycznych. 7) Zamawianie materiałów biurowych potrzebnych do pracy w rejestracji i złożenie tego zamówienia do 10 każdego miesiąca u Pielęgniarki koordynującej. 8) Rejestratorka medyczna powinna oddziałowywać emocjonalnie na pacjenta, aby odczuwał, że jest przedmiotem rzeczywistego zainteresowania, troski oraz bezinteresownej życzliwości. 9) Rejestratorka medyczna zobowiązana jest do utrzymania tajemnicy służbowej i zawodowej. 10) Obsługiwanie kasy fiskalnej i przyjmowanie wpłat od osób fizycznych. 11) Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora placówki Wymagania: wykształcenie średnie, obsługa urządzeń biurowych, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista; Oferujemy: Stabilną pracę na umowę o pracę od poniedziałku do piątku. Przyjazne środowisko pracy Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski ulica Dworcowa 4 Oferty prosimy składać do 03 sierpień 2018 r. SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" Dział Kadr i Płac Beata Kurosz SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" Dział Kadr i Płac Beata Kurosz

 Lubuski Piknik Zdrowia i Profilaktyki
(dodano: 25.06.2018)
W dniu 23 czerwca 2018 odbył się Piknik Zdrowia i Profilaktyki zorganizowany przez Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego. Kolejny raz pracownicy Przychodni przygotowali stanowisko diagnostyczno-edukacyjne, wykonywano badania poziomu cukru we krwi(150 badań),badanie ciśnienia tętniczego (200 badań) oraz udzielano porad dotyczących prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Dzieci uczestniczyły w konkursie na temat zdrowia i higieny ...nagrodami były kolorowe szczoteczki i pasty do mycia zębów, balony, piszczałki.Uczestnicy imprezy otrzymywali ulotki i zaproszenia do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach programu "Lubuszanie przeciwko chorobom nowotworowym. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, przy dźwiękach muzyki i zabawie mówiliśmy o profilaktyce i zdrowiu -tak ważnym dla nas wszystkich.

 Piknik w Drzonkowie.
(dodano: 18.06.2018)
W dniu 17 czerwca 2018 roku Drzonkowie odbył się kolejny IX lubuski Piknik Zdrowia zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Pracownicy z SPZOZ "Przychodnia Dworcowa” uczestniczyli w tej prozdrowotnej imprezie przygotowując stoisko diagnostyczno – edukacyjne. Zainteresowani mogli wykonać badania poziomu glukozy w krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze. Dzieci uczestniczyły w konkursie rysunkowym „Zdrowe zęby -zdrowy uśmiech” nagrodą były kolorowe szczoteczki do zębów, piszczałki, balony oraz samodzielnie wykonane gniotki antystresowe. Rodzice zachęcani byli do wykonania badan profilaktycznych zgodnie z programem „Lubuszanie przeciwko nowotworom" A przypominać o tym mają gadżety, które otrzymali: kubki, ulotki, podkładki, torby materiałowe z logo akcji. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Na podobną imprezę zapraszamy już w tę sobotę 23 czerwca w Gorzowie Wlkp. na terenie Parku Róż.

 IX Lubuski Piknik Zdrowia
(dodano: 10.06.2018)
Marszałek Anna Polak zaprasza w dniu 17.06.2018 roku na Lubuski Piknik Zdrowia.

 Badania
(dodano: 01.06.2018)
28 i 29 maja Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. zorganizowała ciekawą akcję dla mieszkańców północy województwa lubuskiego. Można było skorzystać z darmowych badań słuchu, a kto je wykonał, otrzymywał dużą zniżkę na wykonanie badań w osteobusie. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, mieszkańcy już pytają o kolejną edycję. Akcja wpisuje się w kampanię promocyjną profilaktyki realizowaną przez marszałkowskie jednostki ochrony zdrowia.

W poniedziałek i wtorek osteobus dużurował pod marszałkowską przychodnią w godzinah od 9.00 do 17.00. Każdy, kto chciał skorzystać ze zniżki, musiał zbadać sobie wcześniej słuch - bezpłatnie, potem otrzymywał rabat na badanie w osteobusie. Badanie to wykrywa skłonności do osteoporozy, początkowe stadia choroby, określa też jej zaawansowanie. Specjaliści sprawdzali kość szyjki udowej lub odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a także kość szyjki udowej. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z badania słuchu skorzystało 50 osób, osteobus odwiedziło 40 pacjentów. Po zakończeniu dyżuru od razu pojawiły się pytania od mieszkańców, kiedy kolejna tego typu akcja. Pytali o to nie tylko starsi mieszkańcy.

Akcja Przychodni Dworcowej w Gorzowie jest częścią dużej kampanii promującej wykonywanie badań profilaktycznych i przesiewowych przez marszałkowskie jednostki.

 Rejestratorka medyczna - Umowa o pracę
(dodano: 12.05.2018)
Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będą należały m.in.:
1) Rejestracja pacjentów poprzez bieżącą obsługę programu komputerowego do wszystkich poradni Jednostki.
2) Obsługa osobista i telefoniczna pacjentów przychodni, udzielanie informacji dotyczących kolejek i terminów przyjęć do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów.
3) Przygotowywanie kartotek pacjentów z wypisaniem dokładnych danych, adresu zamieszkania, miejsca pracy, ubezpieczenia, nr PESEL.
4) Zapoznanie pacjenta i podpisaniem przez niego oświadczenia o udzielaniu informacji o stanie jego zdrowia i wydawaniu kopii historii choroby.
5) Gromadzenie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej.
6) Przygotowywanie informacji źródłowych do sprawozdań medycznych.
7) Zamawianie materiałów biurowych potrzebnych do pracy w rejestracji i złożenie tego zamówienia do 10 każdego miesiąca u Pielęgniarki koordynującej.
8) Rejestratorka medyczna powinna oddziałowywać emocjonalnie na pacjenta, aby odczuwał, że jest przedmiotem rzeczywistego zainteresowania, troski oraz bezinteresownej życzliwości.
9) Rejestratorka medyczna zobowiązana jest do utrzymania tajemnicy służbowej i zawodowej.
10) Obsługiwanie kasy fiskalnej i przyjmowanie wpłat od osób fizycznych.
11) Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora placówki

Wymagania:

wykształcenie średnie, obsługa urządzeń biurowych, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista;
Oferujemy:
Stabilną pracę na umowę o pracę od poniedziałku do piątku.
Przyjazne środowisko pracy
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski ulica Dworcowa 4

Oferty prosimy składać do 25 maja 2018 r.
SPZOZ "Przychodnia Dworcowa"
Dział Kadr i Płac
Beata Kurosz

 Ogłoszenie
(dodano: 12.05.2018)
Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o naborze wniosków o pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich.
Do pobrania:
   Ogłoszenie o naborze wniosków - pobierz
   Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

 Badania
(dodano: 11.05.2018)
SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" we współpracy z Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy i z firmą SŁUCHMED w dniach 28 i 29 maja 2018 roku w godz. 9-17 organizuje badania słuchu i badania densytometryczne (osteoporoza). Wymagana wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna (95 7 392 900 lub 95 7 392 901). Ilość miejsc ograniczona.

 Światowy dzień zdrowia
(dodano: 09.04.2018)
W dniu 6.04.2018r w związku ze Światowym Dniem Zdrowia, który przypada dzisiaj tj.7.04.w SPZOZ"Przychodnia Dworcowa"zorganizowała bezpłatne badania profilaktyczne...można było zmierzyć poziom glukozy, wykonać pomiar ciśnienia krwi a firma SŁUCHMED badała słuch.

 BADANIA PROFILAKTYCZNE W RAMACH AKCJI „KOBIETY – KOBIETOM” 8 MARCA 2018 ROKU
(dodano: 09.03.2018)
W ramach akcji „Kobiety – kobietom” zorganizowanej przez SPZOZ „Przychodnia Dworcowa” z Wydziałem Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego na badania zgłosiło się 107 kobiet. Wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego krwi, EKG serca, badanie poziomu cukru we krwi, badania cytologiczne oraz badanie słuchu. Przeprowadzona akcja spotkała się z ogromnym zadowoleniem i akceptacją ze strony kobiet. Wszystkie Panie, które zgłosiły się w dniu dzisiejszym do Przychodni, te młodsze i te starsze zostały obdarowane kwiatami przez Radnego Rady Miasta Pana Jerzego Sobolewskiego. Ponadto każda ze zgłaszających się na badania profilaktyczne Pań była zachęcana do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez pracownice Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego, a za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każda z Pań otrzymała atrakcyjną nagrodę. Badanie słuchu wykonano u 15 kobiet, pomiar ciśnienia tętniczego krwi u 33 kobiet, materiał do badania cytologicznego pobrano od 10 kobiet, badanie EKG wykonano 20 kobietom, badanie poziomu cukru zmierzono 19 kobietom, a pomiar wagi i BMI 10 kobietom.


 SPZOZ „Przychodnia Dworcowa” KOBIETY – KOBIETOM
(dodano: 06.03.2018)
8 MARZEC 2018r OD 9:00 DO 13:00
Z OKAZJI DNIA KOBIET WSZYSTKIM KOBIETOM PROPONUJEMY BEZPŁATNE WYKONANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
 • BADANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
 • BADANIE EKG SERCA
 • BADANIE POZIOMU CUKRU
 • BADANIA CYTOLOGICZNE – profilaktyka raka szyjki macicy
 • BADANIE SŁUCHU

 Biała SOBOTA
(dodano: 29.01.2018)
W ubiegłą sobotę 27.01.2018 roku SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" zorganizowała pod patronatem Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak Białą Sobotę pod hasłem "Zapobiegaj - nie czekaj".
Spodziewaliśmy się, liczyliśmy na zainteresowanie akcją lecz liczba osób, które przyszły do Przychodni a było ich 197 przeszła nasze oczekiwania. zaplanowaliśmy dostępność w godzinach 9-13 dla osób zgłaszających się na określone badania, lecz z uwagi na duże zainteresowanie akacją zakończyliśmy o godz. 14.20. Najwięcej osób bo 97 zainteresowanych było wykonaniem badan laboratoryjnych (morfologia, OB, poziom cholesterolu). Określenie poziomu glukozy we krwi wykonano u 56 osób. Dla 58 osób wykonano badanie EKG serca oraz dokonano pomiaru wagi, wzrostu, BMI. Po poradę do ginekologa i wykonanie cytologii zgłosiło się 30 pań, lekarz specjalista z zakresu diabetologii udzielił 20m porad.
Również badaniem słuchu zainteresowanych było wiele osób, takich badań wykonano u 26 osób. Z porad terapeutycznych skorzystało 7 osób, a pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wykonano u 164 osób.

Tak duże zainteresowanie wykonaniem określonych badań i uzyskaniem porad lekarzy specjalistów przekonuje zarządzających Przychodnią o celowości takich akcji i konieczności prowadzenia działań profilaktycznych.

Z informacji uzyskanych od osób, które zgłosiły się w sobotę do naszej Przychodni wynika, że większość z nich korzysta ze świadczenia medycznych w innych Przychodniach Gorzowa i okolic.


 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października
(dodano: 03.10.2017)
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
w warunkach ambulatoryjnych,
w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
nagłego zachorowania;
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Od 1 października od godz. 8.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizować będzie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o. o. przy ul. Dekerta 1.

 Piknik zdrowia w Gorzowie Wlkp.
(dodano: 30.07.2017)
W dniu 30 lipca 2017r w piękny, słoneczny dzień spotkaliśmy się z mieszkańcami Gorzowa na Pikniku Zdrowia, który zorganizowany został w Parku Róż. Głównym organizatorem był Urząd Marszałkowski filia w Gorzowie Wlkp. Nasze przedstawicielki pielęgniarki Ela i Krysia godnie reprezentowały SPZOZ ,,Przychodnia Dworcowa ". Na kolorowym stoisku edukacyjnym można było zrobić sobie różne pomiary...cukru, ciśnienia tętniczego,wagi i obliczano BMI...dzieci brały udział w konkursie rysunkowym na temat zdrowego stylu życia a nagrodami były balony, jabłka, witaminowe lizaki i książeczki malowanki o zdrowiu. Impreza była bardzo udana i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych...

 Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej
(dodano: 19.08.2016)
W załączeniu wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Wniosek można złożyć w sekretariacie SPZOZ "Przychodnia Dworcowa" od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00.
(do pobrania: Wniosek)

 Kodeks Etyki SP ZOZ
(dodano: 23.06.2015)
Szczegółowe informacje w załączeniu.
(do pobrania: KODEKS ETYKI)

 Pantomogram
(dodano: 26.09.2013)
Pracownia Radiologiczna została wyposażona w aparat pantomograficzny z przystawką cefalometryczną umożliwiając wykonanie badań takich jak:
- Pantomografia
- Cefalometria
- RTG zęba wewnątrzustne punktowe
- RTG zatok szczękowych

Pracownia Radiologiczna czynna jest:
Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 18:00

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
(95) 752 83 65 (Pracownia Radiologiczna)

 Rektoskop
(dodano: 26.09.2013)
W Poradni Chirurgii Ogólnej można wykonać zabiegi diagnostyczno-lecznicze z zakresu dermatochirurgii oraz kosmetyki. Gabinet został wyposażony w nowy sprzęt do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego (rektoskop z torem wizyjnym).