CHIRURGIA OGÓLNA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Paweł Mizerny
             Krzysztof Szlęzak
             Robert Grabowski

CHIRURGIA OGÓLNA DLA DZIECI - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Leokadia Mikołajewicz
             Barbara Abec

CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Marcel Saleh

DERMATOLOGIA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Barbara Kardyś

DIABETOLOGIA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Iwona Pestrowicz

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - TEL. 95 739 29 08
lekarze:
             Walentyna Śmieińska
             Edyta Wochna
             Renata Kowalewska

KARDIOLOGIA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Jacek Pachana

MEDYCYNA SPORTOWA - TEL. 601 084 902
lekarze:
             Jarosław Hajduk
             Przemysław Kubala

NEUROLOGIA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Izabela Sagańska

OKULISTYKA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Anna Grabowska

ORTODONCJA - TEL. 95 739 29 20
lekarze:
             Anna Dubiago

OTOLARYNGOLOGIA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Irena Zaniewska-Gerlach
             Kamila Zelent-Malinowska

PORADNIA KARDIOLOGICZNA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Krzysztof Zalas

PORADNIA ORTOPEDYCZNA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Tomasz Sobczak

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Anna Chrzuszcz
             Maria Walczyńska-Rechmal
             Lidia Wywiał

STOMATOLOGIA - TEL. 95 739 29 04
lekarze:
             Magdalena Kozaryn-Bielęda
             Magdalena Kaczmarek

UROLOGIA - TEL. 95 739 29 00
lekarze:
             Krzysztof Janowski
CHIRURGIA
GINEKOLOGIA
OKULISTYKA
STOMATOLOGIA