ZARZĄD:
Dyrektor:  Alicja Andrzejewska
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa:  lek.med. Ewa Joniec
Pielęgniarka koordynująca:  Krystyna Macierzewska-Wojnarowska

RADA SPOŁECZNA: (organ inicjujący i opiniodawczy organów Województwa Lubuskiego oraz doradczy Dyrektora):
Przewodniczący:  Jerzy Sobolewski
Z-ca Przewodniczącego:  Wiesław Suchogórski
Sekretarz:  Grzegorz Ignatowicz
  Tomasz Pawłowski
  Tomasz Gierczak
  Roman Rutkowski
W ramach ZAKŁADU działają:
1. pion działalności podstawowej (medycznej) - opisany w zakładce Poradnie
2. pion administracyjno-finansowy


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim ul.Dworcowa 13
tel: (95) 739 29 00 (Rejestracja ogólna)
tel: (95) 739 29 01 (Rejestracja ogólna)
tel: (95) 739 29 06 (Medycyna Pracy)
tel: (95) 739 29 04 (Stomatologia)
tel: (95) 739 29 20 (Ortodoncja)
tel: (95) 739 29 08 (Poradnia Ginekologiczno-Położnicza)
tel: (95) 739 29 02 (Pracownia Radiologiczna)
tel: (95) 739 29 03 (Wizyty domowe, pielęgniarka środowiskowa, punkt pobrań)
tel: 601 084 902 (Poradnia Medycyny Sportowej)
tel: (95) 751 04 36 (Poradnia POZ filia Bogdaniec)

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim podejmie współpracę z Lekarzami (umowa cywilnoprawna) w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, medycyny rodzinnej.
Szczegółowe informacje w Dziale Kadr pod nr telefonu (95) 7392954 lub e-mail: bkurosz@pdspzoz.pl

Wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000122132, wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem 08-00352.